Dreptul insolventei

Fie ca urmariti sa declansati procedura insolventei asupra averii unui debitor, fie ca, in calitate de debitor insolvent, urmariti sa obtineti protectia legii insolventei, avocatii S.C.A. Adam & Diaconescu va pot oferi sfatul lor competent. In materia procedurii insolventei, serviciile noastre includ, printre altele, redactarea si sustinerea cererilor de deschidere a procedurii insolventei, a contestatiilor sau opozitiilor impotriva cererii de deschidere a procedurii insolventei, a contestatiilor impotriva tabelelor de creante, a contestatiilor impotriva masurilor administratorului judiciar, impotriva hotararilor adunarii creditorilor sau ale comitetului creditorilor, precum si reprezentarea in fata judecatorului-sindic, in fata instantelor de apel, a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, dar si in cadrul adunarii creditorilor si comitetului creditorilor.

Participarea la procedura insolventei, fie in calitate de creditor, fie ca debitor, presupune stabilirea unei strategii pe termen scurt si mediu, care sa permita folosirea mecanismelor procedurale specifice in scopul salvgardarii intereselor si a drepturilor participantului in cauza.