Drepturile omului

Desi cadrul reglementar national a ajuns la un anumit nivel de maturitate in garantarea drepturilor fundamentale ale omului, incalcarile acestor drepturi nu apar rar si nu se reduc la materia proprietatii sau a dreptului la libertate.

Instantele nationale au obligatia de a sanctiona astfel de incalcari, iar persoana vatamata poate recurge, in cazul in care nu i se da satisfactie, si la mecanismele de aparare a drepturilor omului.

Contenciosul abundent inregistrat in ultimul deceniu la nivelul Curtii Europene a Drepturilor Omului a determinat regandirea si modificarea procedurilor in fata Curtii, astfel ca, in prezent, numarul cererilor respinse ca inadmisibile este in continua crestere.

De aceea, modalitatea de formulare a plangerii, identificarea documentelor justificative relevante, sortarea si atasarea acestora sunt elemente care pot face diferenta intre admiterea plangerii pentru analiza pe fond si respingerea acesteia ca inadmisibila.

Dincolo de conditiile de forma, formularea corecta a plangerii reprezinta un element vital si presupune, in primul rand, justa interpretare a elementelor factuale si juridice care au determinat incalcarea unui anumit drept fundamental.

La nivelul S.C.A. Adam & Diaconescu, Conventia europeana a drepturilor omului este un instrument de lucru obisnuit. Inaintea Curtii Europene a Drepturilor Omului am reprezentat clienti prominenti din Romania, dar si resortisanti straini, astfel incat suntem bine familiarizati atat cu procedurile in fata Curtii, cat si cu prevederile conventiei.